Produktportfölj:

INDUSTRI

Letar du efter en specifik ingrediens? Se efter om vi har den:

Acetoguanamin
Aceton
Medel för förhindrande av syraångor
Aktivt kol
Aktivt kol för mineralutvinning
Adipinsyra
Aluminiumnitratnonahydrat
Aminosilaner
Ammoniak
Antiblockeringsmedel
Antistatiskt medel
ATMP – Aminotrimetylenfosfor Syra
Bariumhydroxid
Biocider
Biopolymerer
Bisfenol A
Kolblankningsreagenser
Katalysator för PF-harts
Katalysatorer
Natriumhydroxid, fast
Natriumhydroxid, lösning
Citrater
Citronsyra, pulver
Citronsyra, lösning
Kollektorer
Korrosionshämmare
CPL-härdare
Kresoler
Kopparkloridlösning
DAP Diammoniumfosfaatti
DBE Dibasisk ester
DEA Dietanolamin
DEG Dietylenglykol
DEG Dietylenglykol
Denaturerad alkohol
Lugnande medel
Avvattningshjälpmedel
Dicyandiamid
Dispergeringsmedel
DMEA Dimetyletanolamin
DOA Dioktyladipat
Dammbindare
Färgämnen
Blå färg
Brun färg
Grå färg
Grön färg
Gul färg
Röd färg
Rosa färg
Svart färg
Enzymer
Epoxihartser
Epoxisilaner
ETAC etylacetat
Etanol
Etylhexylkokoat
Fluorescerande pigment
Skummare
Glycerin
Glycin
Glyoxal 40 %
Malningskulor
Malningsstänger
Hemoglobinpulver
Hexamin
HPL-härdare
Impregneringshartser
Färg för vävnadskonvertering
Jonväxlingshartser för industri
Isopropanol
Kraftpapper
Mjölksyra
Laktos 200
LamiRelease
Litiumhydroxid
Magnesiumacetat
Magnesiumhydroxid
Magnesiumsulfat
Maleinsyraanhydrid
DL-äppelsyra
MAP Monoammoniumfosfat
MEA Monoetanolamin
Melamin
Metylakrylat
MGA grön fosforsyra
MKP Monokaliumfosfat
Morfolin
Naturliga ämnen för vattenbehandling
Nikotin
Salpetersyra
Munstycken
OPTSA ortopara-toluensulfonamid
Oxalsyra
Paraformaldehyd
Paraldehyd
PEG Polyetylenglykol
pH-justerare för industri
Fenolsulfonsyra
Fosforsyra
Pigmentförstärkare
Pigment
Polymerer
Kaliumkarbonat
Kaliumhydroxid
Potatisstärkelse
Propylenkarbonat
PSF-härdare
PTSA Para-toluensulfonsyra
PVA
Rapsolja
Hartser för mineralutvinning
Salicylsyra
SHMP Natriumhexametafosfat
Silaner
Natriumbensoat
Natriummolybdat
Natriumtrifosfat
Sojaprotein
Stärkelser
STPP Natriumtripolyfosfat
Sulfaminsyra
Tanniner
Tetranatriumpyrofosfat
Triacetin
Trietylfosfat
Trinatrium C
Urea (Ad Blue)
Urea Teknisk
Ventiler
Vetegluten
Xanthangummi
Xantater
Zinksulfat

Hittade du inte det du sökte?

Letade du efter något annat? Kontakta våra experter angående en produkt eller ett partnerskap.