Cavitron

Cavitron kehittää ja valmistaa nesteiden ja dispergointiaineiden sekoituslaitteistoja prosessiteknologian tarpeisiin. Cavitronin roottori-staattori-teknologiaa hyödyntävät laitteet ovat kestäviä ja soveltuvat vaativaan linjastolla tapahtuvaan dispergointiin soveltuen näin esimerkiksi kemikaali-, petrokemikaali-, paperi- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Cavitronin laitteistojen avulla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: dispergointi, uutto, homogenisointi, jatkuvat kemialliset reaktiot, emulgointi ja sekoitus. Lisäksi Cavitron suunnittelee ja valmistaa tärkkelyksenkäsittelylaitteita paperi- ja aaltopahviteollisuutta varten. Haarla Oy on Cavitronin laitteistojen virallinen jakelija Suomessa. Yhteistyömme tukee tuotantoprosesseja ja takaa lopputuotteiden erinomaisen laadun.

Haarla Oy tarjoaa seuraavia Cavitronin laitteistoja ja ratkaisuja aaltopahviteollisuuteen:

Dispergaattorit

Cavitronin hammaspyöräisiä dispergaattoreita käytetään kemikaali-, petrokemikaali-, elintarvike- ja maaliteollisuudessa. Maalintuotannossa laitteistoja hyödynnetään nesteiden ja kiinteiden aineiden dispergointiin. Kemikaaliteollisuudessa Cavitronin laitteistoja voidaan käyttää jatkuvina reaktoreina niiden tehokkaan massansiirtokyvyn ansiosta. Laitteistojen teho perustuu vaiherajapinnan kasvuun, leikkauskentän turbulenssiin ja tehokkaaseen ominaisenergian syöttöön.

Cavitronin sekoituslaitteistojen teho perustuu niiden roottori-staattori-teknologiaan. Roottori-staattori-järjestelmä synnyttää tuotteessa korkeiden kehänopeuksien sekä koaksiaalisten roottoreiden ja staattorien vuorovaikutuksen ansiosta korkeita leikkausgradientteja ja suurtaajuisia paineen muutoksia. Näiden tekijöiden ansiosta Cavitronin laitteistot dispergoivat ja emulgoivat seoksia tehokkaasti. Halkaisijaltaan 0,5 millimetriset suuttimet ja rakoleveydeltään 0,3 millimetriset kammiotyökalut tuottavat korkealaatuisia emulsioita ja suspensioita. Cavitron tarjoaa kolme erilaista sekoitustyökalua eri applikaatioita varten:

• Cavitronin suutinjärjestelmä: Linjastolle sijoitettava keskipakoisreaktori, jossa on halkaisijaltaan pienimmät mahdolliset reiät ja korkea leikkausnopeus hienoimpia dispersioita varten.
• Cavitronin kammiojärjestelmä: Linjastolle sijoitettava sekoittaja, joka dispergoi ja sekoittaa tehokkaasti.
• Cavitronin kartiojärjestelmä: Märkäsurvinmylly sulputus- ja liuotusprosesseja varten.

Järjestelmät sopivat sekä laboratoriotarpeisiin että teollisuuslaitteistoihin. Läpikulkevan aineen määrä vaihtelee 0,005 m3/h – 200 m3/h.

CAVITRON® – tekniset tiedot

Läpikulkevan aineen määrä: 0,2–200 m3/h
Voimansiirto: 3–230 kW
Nostokorkeus: jopa 100 m
Kehänopeus: jopa 55 m/s
Viipymäaika: 0,01–0,15 s
Prosessipaine: 16 bar
Lämpötila: 200°C

Käyttökohteet

Bitumi-, kemikaali-, väriaine-, liima-, elintarvike-, paperi-, polymeeri-, tärkkelys-, eriste-, maa- ja vesirakentamis-, pakkaus-, jalostus- ja petrokemiateollisuus

Cavitherm -tärkkelyskeittimet

CAVITHERM-laitteistojen avulla käsitellään kationista tärkkelystä paperi- ja kartonkiteollisuuden märkäpäätä varten. Lisäksi tärkkelystä voidaan pilkkoa joko entsymaattisesti tai lämpökemiallisesti pintaliimausta varten. Cavitron tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja aina tärkkelyksen varastoimisesta siiloissa tai suurissa säkeissä lämpökemialliseen tai entsymaattiseen keittoprosessiin ja valmiin tärkkelysliiman syöttöön pintaliimauskonetta varten. Tarkka gravimetrinen komponenttiannostelu, täsmällinen lämmönsäätely, patentoitu Jet Heater ja todistetusti toimiva teknologia varmistavat prosessiparametrien vaatimustenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden. CAVITHERM järjestelmät tuottavat uunikuivaa paperia 100–5 000 kg/h, ja ne on suunniteltu, koottu ja valmistettu asiakkaiden vaatimusten mukaisesti ja optimaalinen suorituskyky varmistaen.

Käyttökohteet:

Paperi-, aallotus-, elintarvike-, valimo-, lasikuitu-, kelmu-, kipsilevy- ja liimateollisuus

Haluatko tietää lisää Cavitronin tarjoamista ratkaisuista? Autamme sinua tekemään hyviä valintoja tuotantovaatimusten täyttämiseksi.

Ota yhteyttä Haarlan asiantuntijoihin

Haarla personnel

Jarkko Haarla Jr.

Tampere, Suomi

Haarla Engineering

jarkko.haarla@haarla.com

+358 40 544 3235

Harri Miettinen

Harri Miettinen

Lappeenranta, FInland

Sales Manager

harri.miettinen@haarla.fi

+358 50 350 2811