Ametek Mocon (Dansensor)

AMETEK MOCON on kaasumittauksen, kaasusensoreiden ja kaasuanalysaattoreiden sekä sulkukalvojen, pakkausten ja erilaisten teollisuussovellusten johtava valmistaja. Ametek Moconin Dansensor Package Testing -tuotteita käytetään suojakaasuun pakattujen tuotteiden laadunvarmistukseen ja -tarkastukseen. Haarla Oy on Ametek Moconin virallinen jakelija Suomessa. Yhteistyömme tukee tuotantoprosesseja ja takaa lopputuotteiden erinomaisen laadun.

Tarjoamme seuraavia Dansensor-tuotteita korkeimpienkin tuotantovaatimusten täyttämiseksi:

Headspace MAP kaasuanalysaattorit

Modified Atmosphere Package Gas -laitteistot tarkkaa kaasutilan analysointia varten

Kaasutila analysoidaan, jotta voidaan varmistaa tuotteeseen jäävän happimäärän olevan ennalta määrättyjen raja-arvojen sisällä. Tämä on keskeinen osa MAP-pakattujen (Modified Atmosphere Packaging) tuotteiden laadunvarmistusta. Mikäli MAP-pakattujen elintarvikkeiden tai muiden hyödykkeiden happimäärä ylittää ennalta määrätyt rajat, bakteerien ja homeen lisääntymisen riski kasvaa, minkä vuoksi tuotteet pilaantuvat nopeammin ja niiden säilyvyysaika lyhenee.

Dansensorin kaasutila-analysaattoreilla on esimerkiksi seuraavia käyttökohteita:

• tuotteeseen jäävän happimäärän analysointi
• happimäärän analyysi, kun tuotteessa on korkea hiilidioksidipitoisuus
• MAP-pakattujen tuotteiden tarkastus
• MAP-pakattujen tuotteiden laadunvarmistus

Kestävät ja kannettavat kaasutila-analysaattorit ovat tärkeässä roolissa elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden MAP-pakattujen tuotteiden laaduntarkastusprosesseissa, sillä analysaattoreiden avulla havaitaan pakkaukset, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia.

Pakkauslinjastolle sijoitettavat kaasuanalysaattorit

MAP-pakkausten kaasuanalysaattorit laadunvarmistukseen ja kaasuhuuhtelun valvontaan

Pakkauslinjastolle sijoitettava MAP-pakkausten kaasuanalysaattori tarkkailee ja säätelee pakkauskaasuja linjastolla varmistaen, että laitteet ja kaasuseokset tuottavat ihanteellista, vaatimukset täyttävää suojakaasua, jonka avulla voidaan pidentää elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tuotteiden säilyvyysaikaa.

Dansensorin pakkauslinjastolle sijoitettavassa kaasuanalysaattorissa on käyttäjäystävällinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, ja se soveltuu tarkan datan keräyksen ja datan seurattavuuden ansiosta esimerkiksi

• MAP-paketoitujen tuotteiden laadunvarmistukseen
• kaasuhuuhteluprosessien valvontaan
• MAP-paketoitujen tuotteiden pakkausprosessien virtaviivaistamiseen

Pakkauslinjastolle sijoitettava kaasuanalysaattori on valmiiden pakkausten laaduntarkkailuun verrattuna kustannustehokas ratkaisu, jonka avulla minimoidaan ylimääräisten pakkauskaasujen ja uudelleenpaketoitavien tuotteiden määrää.

Kaasunsekoittajat

Kaasunsekoittajan avulla MAP-pakkauksiin saadaan optimaalinen kaasuseos ja virtausnopeus. Kaasunsekoittajia on saatavilla hiilidioksidia, happea, typpeä ja argonia varten.

Oikeanlaisen kaasuseoksen käyttö on tärkeää MAP-pakattujen tuotteiden tuoreuden ja ulkonäön kannalta. Sen vuoksi MAP-pakattuja tuotteita käsiteltäessä on tärkeää, että laitteet tuottavat oikeanlaista kaasuseosta sopivalla virtausnopeudella. Näin vältetään kaasun laimentuminen ja taataan onnistunut kaasuhuuhtelu.

Dansensor-kaasunsekoittajat mahdollistavat

• sopivan virtausnopeuden löytämisen
• sopivan hiilidioksidin, hapen, typen ja argonin seoksen
• kaasun paineen tarkkailun ja automaattisen säätelyn

MAP-pakattujen tuotteiden oikeanlainen kaasuseos on avainasemassa elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tuotteiden säilyvyysajan pidentämisessä – sopiva kaasunsekoittaja on siis välttämättömyys.

Vuotavien pakkausten tunnistin

Takaa pakkausten tiiviys testaamalla ne vuotojen ja puhkeamisen varalta.

Vuotavien pakkausten tunnistin varmistaa, että huonosti suljetut pakkaukset eivät jää huomaamatta. Tämä on olennainen osa MAP-pakattujen tuotteiden laaduntarkastusta, sillä puutteellinen suojakaasu lyhentää MAP-pakattujen tuotteiden säilyvyysaikaa.

Dansensorin vuotavien pakkausten tunnistin nopeuttaa tuotantoprosessia ja minimoi havaitsematta jäävien vuotavien pakkausten määrää. Näin vähennetään myös ei-toivottujen asiakaspalautusten ja niistä syntyvän epäluottamuksen osuutta. Tarjoamme sekä linjastolle sijoitettavia että erillisiä laitteita.

Haluatko tietää lisää Ametekin tarjoamista ratkaisuista? Autamme sinua tekemään hyviä valintoja tuotantovaatimusten täyttämiseksi.

Ota yhteyttä Haarlan ammattilaisiin

Haarla personnel

Jarkko Haarla Jr.

Tampere, Suomi

Haarla Engineering

jarkko.haarla@haarla.com

+358 40 544 3235

Harri Miettinen

Harri Miettinen

Lappeenranta, FInland

Sales Manager

harri.miettinen@haarla.fi

+358 50 350 2811

Ratkaisuja yhteistyöllä

Haasteet kiehtovat meitä. Haarla tunnetaan palvelusta, joka ylittää asiakkaidemme odotukset. Otathan yhteyttä ja kerro tarpeesi, ja löydämme asiantuntevan ratkaisun – yhdessä!

Ota meihin yhteyttä